Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 01 2018

pomylilymisiekroki
8752 2167 500
przed prawdą nie uciekniesz.
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viadobby dobby
pomylilymisiekroki
7093 5431 500
Reposted frommetadon metadon viadobby dobby

December 03 2017

pomylilymisiekroki
2542 dd23 500
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viadobby dobby
pomylilymisiekroki
1658 1094
Reposted fromsarazation sarazation viadobby dobby
pomylilymisiekroki
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax viadobby dobby

July 24 2017

pomylilymisiekroki
- Co się dzieje z człowiekiem, kiedy pęka mu serce? 
- Nic. Zupełnie nic. Przecież żyje, pije herbatę, bierze prysznic, czyta książki, czasem nawet się uśmiecha... Z tym, że każda z tych czynności nie ma najmniejszego sensu. Rozumiesz?
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

June 14 2017

5881 0ef9 500
Reposted fromUnpretty Unpretty viaszarakoszula szarakoszula

June 06 2017

pomylilymisiekroki
8774 8549
Reposted fromcalifornia-love california-love vianoms noms
pomylilymisiekroki
7840 fe5d 500
Kiedy masz depresję, ale i tak próbujesz się dobrze bawić.
Reposted fromGIFer GIFer viamayamar mayamar

June 02 2017

pomylilymisiekroki
pomylilymisiekroki
8122 e9e7 500
Reposted fromkrzysk krzysk vialost-in-space lost-in-space
pomylilymisiekroki
pomylilymisiekroki
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
Reposted fromislandinthesun islandinthesun viamayamar mayamar

May 26 2017

pomylilymisiekroki
4037 bd30
Reposted fromsoSad soSad viairmelin irmelin
pomylilymisiekroki
Reposted fromRynn Rynn viamissatomicbomb missatomicbomb

May 25 2017

pomylilymisiekroki
pomylilymisiekroki
pomylilymisiekroki

A teraz pójdę zrobić sobie herbaty, bo usycham z niezdecydowania, zawahania, niepewności, rozczarowania, nadmiaru obowiązków, tęsknoty i niewytłumaczalnego uszczerbku na psychice.

— Autor nieznany

May 23 2017

pomylilymisiekroki
4088 b347
Reposted fromkyte kyte viaproof proof
pomylilymisiekroki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl