Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2017

pomylilymisiekroki
5079 eb11 500
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamayamar mayamar
pomylilymisiekroki
- Dlaczego zacząłeś czytać książki? - spytał mnie nagle i uważam, że było to najciekawsze pytanie, jakie mi ktoś zadał w życiu.  - Bo wydawało mi się, że one są mądrzejsze od ludzi, których wtedy znałem. 
— Láska nebeská / Mariusz Szczygieł
Reposted fromciarka ciarka viamayamar mayamar

February 23 2017

pomylilymisiekroki
Reposted fromcarfreitag carfreitag viacorday corday
pomylilymisiekroki
4856 c443 500
Reposted fromkjuik kjuik viacorday corday
pomylilymisiekroki
4061 7f69
Reposted fromgosand gosand viacorday corday

February 21 2017

0960 fe74 500
Reposted fromsowrongitsrosie sowrongitsrosie viaparafina parafina

February 17 2017

pomylilymisiekroki
2692 35f5 500
Reposted fromstepowywilk stepowywilk viajoannna joannna
pomylilymisiekroki
pomylilymisiekroki
3839 2c0a 500
Reposted frommeem meem vianastypsychotic nastypsychotic
pomylilymisiekroki
- Nie lubi pan mówić o sobie, co?
- Ja nawet myśleć o sobie nie lubię.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamayamar mayamar
pomylilymisiekroki
6294 cdfa
Reposted fromgabrynia gabrynia viamayamar mayamar

June 15 2015

pomylilymisiekroki
Lubię czytać i pić kawę sama. Lubię jeździć sama autobusem i wracać sama do domu. Mogę wtedy wszystko przemyśleć i puścić wodze fantazji. Lubię jeść i słuchać muzyki sama. Ale w momencie gdy widzę matkę ze swoim dzieckiem, dziewczynę ze swoim ukochanym albo dwie śmiejące się przyjaciółki zdaję sobie sprawę, że choć lubię być sama, nie mam ochoty być samotna.
pomylilymisiekroki
4676 3b1f 500
Reposted fromrol rol viamayamar mayamar

May 28 2015

pomylilymisiekroki
2018 9ffc
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

May 27 2015

7165 e540 500
Reposted fromfeliciteysmoaks feliciteysmoaks viamsbq msbq
pomylilymisiekroki
Nie byłam sobą przez kilka miesięcy, ale nikt nawet tego nie zauważył.
— wieczornie
Reposted fromweightless weightless viabomdia bomdia
pomylilymisiekroki
2707 d5d6
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viamsbq msbq

May 25 2015

Nie chcę być sam. Nigdy nie chciałem być sam. Kurewsko tego nienawidzę. Nienawidzę tego, że nie mam z kim porozmawiać, nienawidzę tego, że nie mam do kogo zadzwonić, nienawidzę tego, że nie mam nikogo, kto potrzyma mnie za rękę, przytuli mnie, powie mi, że wszystko będzie w porządku. Nienawidzę tego, że nie mam nikogo, z kim mógłbym dzielić nadzieje i marzenia, nienawidzę tego, że przestałem mieć nadzieje i marzenia, nie znoszę tego, że nie mam nikogo, kto powiedziałby mi, żebym się trzymał, że jeszcze kiedyś je odnajdę. Nienawidzę tego, że kiedy krzyczę, a krzyczę jak opętany, to krzyczę w pustkę. Nienawidzę tego, że nie ma nikogo, kto by usłyszał mój krzyk, i nie ma nikogo, kto pomógłby mi nauczyć się, jak przestać krzyczeć.
— James Frey - Milion małych kawałków (via callmemsnobody)
Reposted fromwschod wschod viaokiemnieogarniesz okiemnieogarniesz
pomylilymisiekroki
2204 e8fc
A.Ś
Reposted fromhavingdreams havingdreams viacytaty cytaty
pomylilymisiekroki

we should dance it out

Reposted fromhysterie hysterie viamayamar mayamar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl