Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 11 2018

pomylilymisiekroki
2936 28e6 500
fot. Lindsay Dewald
pomylilymisiekroki
9073 d9e2
Reposted fromemsik emsik viapodprzykrywka podprzykrywka
pomylilymisiekroki
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"

July 05 2018

pomylilymisiekroki
4116 0478 500
pomylilymisiekroki
6872 f44e
J. A.
Reposted frombrokenhabit94 brokenhabit94 viaparafina parafina
pomylilymisiekroki
9442 5190
pomylilymisiekroki
0036 dec7 500
pomylilymisiekroki
4765 6ba0 500
Reposted frommeem meem viazygmunt3wazatociota zygmunt3wazatociota
pomylilymisiekroki
2426 5a4a 500
pomylilymisiekroki
4848 30be
pomylilymisiekroki
7276 67ec 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaparafina parafina

March 08 2018

pomylilymisiekroki
Czasami nie mamy drugich szans. Czasami rzeczy po prostu się kończą.
— Colleen Hoover
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viadobby dobby
pomylilymisiekroki
Najgorsze nie było to, że odczuwałem smutek.
Najgorsze było to, że naprawdę nic nie czułem.
— Piotr Bucki – Złap równowagę. Jak mądrze żyć z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym?
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty

January 01 2018

pomylilymisiekroki
8752 2167 500
przed prawdą nie uciekniesz.
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viadobby dobby
pomylilymisiekroki
7093 5431 500
Reposted frommetadon metadon viadobby dobby

December 03 2017

pomylilymisiekroki
2542 dd23 500
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viadobby dobby
pomylilymisiekroki
1658 1094
Reposted fromsarazation sarazation viadobby dobby
pomylilymisiekroki
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax viadobby dobby

July 24 2017

pomylilymisiekroki
- Co się dzieje z człowiekiem, kiedy pęka mu serce? 
- Nic. Zupełnie nic. Przecież żyje, pije herbatę, bierze prysznic, czyta książki, czasem nawet się uśmiecha... Z tym, że każda z tych czynności nie ma najmniejszego sensu. Rozumiesz?
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

June 14 2017

5881 0ef9 500
Reposted fromUnpretty Unpretty viaszarakoszula szarakoszula
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl